Lezingen & Excursie Commissie

De Lezingen en Excursie Commissie van 2017 - 2018 bestaat uit:

Judith Meuldijk: Voorzitter
Loes de Rouw: Secretaris
Luna Montbord: Penningmeester
Joël Miedema: Public Relations