RvA en Kascommissie

Raad van Advies

De Raad van Advies (RvA) is een adviserend orgaan dat het beleid van het bestuur kritisch volgt en haar waar nodig van advies voorziet. Wij treden niet op de voorgrond als commissie, maar ondersteunen het bestuur in allerhande zaken. Zo heeft de Raad van Advies ook volledige inzage in het reilen en zeilen van het bestuur, onder meer doordat het de notulen van bestuursvergaderingen ontvangt. Daarnaast vergadert de RvA gedurende het jaar minimaal een aantal keer samen met het bestuur om de gang van zaken te bespreken. De activiteiten van de RvA vinden aldus meestal plaats achter de schermen. Meestal vervult de RvA een sturende en ondersteunende functie, maar indien de Raad van mening is dat het bestuur niet handelt in het beste belang van de vereniging, kan ze op eigen initiatief een Algemene Ledenvergadering bijeenroepen. Dit zal overigens niet vaak voorkomen.

Dit jaar bestaat de RvA uit Charlotte Rixten, Iris Blok, Yvette Coenraads, Sinja Aardema en Sigrid van der Meer. Veel van jullie zullen ons wellicht nog herkennen uit voorgaande jaren, want zoals elk jaar bestaat ook dit jaar de Raad uit oud-bestuursleden. Hierdoor hebben we ervaring met een groot aantal zaken waar het huidige bestuur tegen aan loopt en kunnen we gericht advies geven. Onze primaire taak is het ondersteunen van het bestuur en ons vooral niet te bemoeien met de specifieke bestuursfuncties (alhoewel dat soms verleidelijk is als oud-bestuursleden). Door op een afstand naar het bestuur en haar beleid te kijken, kunnen wij dingen signaleren die gemakkelijk over het hoofd worden gezien als je er middenin zit. Onze prioriteit hierbij ligt te allen tijde bij het belang van de vereniging en haar leden.

De Raad van Advies is in de eerste plaats een ondersteunend orgaan voor het bestuur van Meander. Leden kunnen daarom niet direct contact met ons opnemen. Op- en aanmerkingen richting het bestuur dienen altijd aan het bestuur gericht te worden. Maar natuurlijk komen wij graag op de borrels en activiteiten van Meander om een praatje met jullie te maken!

De RvA is te bereiken door een mailtje te sturen naar  Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

De Raad van Advies 2017-2018 bestaat uit:

Iris Blok

Klaas Zandstra

Lilian Slagter


Kascommissie:


De Kascommissie van Meander is één van de minst opvallende commissies die de vereniging heeft, maar haar taak mag zeker niet worden onderschat! De kascommissie is ervoor om toezicht te houden op de activiteiten van de penningmeester van het Meanderbestuur en om deze te controleren. Deze controle vindt hoofdzakelijk plaats voor de ALV’s halverwege en aan het einde van het jaar. De penningmeester is uiteraard verplicht om de Kascommissie op de hoogte te houden van de stroom inkomsten en uitgaven van Meander.


De Kascommissie 2017-2018 bestaat uit:

Jasper Roodenburg

Iris Blok