K&A

Meander is de studievereniging voor Kunst- en Architectuurgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hieronder zullen de belangrijkste kenmerken van deze opleiding worden besproken en zullen de accenten die de RuG aan heeft gebracht worden aangegeven.

 

Inhoud opleiding
De opleiding Kunst- en Architectuurgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen omvat de geschiedenis van de beeldende kunst en architectuur van West Europa. Heel lang werden de beeldende kunsten en architectuur (’bouwkunst’) in nauwe samenhang bestudeerd, maar in de vorige eeuw werd dat verband verbroken. Omdat er zoveel sterke relaties tussen beide kunstvakken bestaan, gaat de eerste anderhalf jaar van de studie zowel over de geschiedenis van de (beeldende) kunst als over architectuur. Na anderhalf jaar kun je kiezen voor een van beide.

 

  • Jaar 1: in dit studiejaar komt een groot aantal genres uitvoering aan bod: schilder- en beeldhouwkunst, fotografie en nieuwe media, architectuur en stedenbouw. We behandelen de materieel-technische, de stilistische en de inhoudelijke aspecten en achterliggende ideeën. De maatschappelijke context en betekenis van deze genres komt veelvuldig ter sprake. Het programma voorziet in een reeks dagexcursies door het hele land.

  • Jaar 2: in dit jaar verbreed en verdiep je je overzichtskennis. Je leert heel concreet - in de modulen. Actualiteit en samenleving - welke toepassingen er van kunst- en architectuurhistorische kennis zijn in de huidige maatschappij. Te denken valt aan musea, galeries en bureaus voor architectuur- en stedenbouw. Ook ga je op excursie naar Florence om daar belangrijke kunstwerken en gebouwen in het echt te ervaren en te analyseren.

  • Jaar 3: dit studiejaar staat in het teken van je specialisatie. Binnen je specialisatie pas je je kennis van de kunst- en architectuurhistorische praktijk zelf toe. Ook verdiep je je in de meest relevante theorieën en methoden. Zo word je voorbereid op het schrijven van de bachelorscriptie. Bij de specialisatie oude kunst hoort een excursie naar Italië. Kies je voor moderne en hedendaagse of voor architectuur en stedenbouw dan ga je naar Duitsland.

     

Tot zover deze beknopte beschrijving van de studie-inhoud. Voor meer informatie zie de website van de opleiding.

 

Leerdoelen
Je leert kunstwerken en gebouwen die in het verleden en het heden zijn gemaakt, vanuit verschillende invalshoeken te begrijpen. Er zijn ruwweg twee benaderingen. De eerste is op de kunstwerken en de gebouwen zelf gericht, vanuit de vraag wat de opdrachtgevers en de kunstenaars en architecten met die werken bedoelden (bedoelen) en wat ze ermee wilden (willen) zeggen en bereiken: hun idealen en ambities, hun ideeën over de toekomst, hun dromen en hun diepste gevoelens. Via zorgvuldige observatie van kunstwerken en gebouwen kunnen geoefende kijkers daarover veel informatie verschaffen. Je te leren om zó te kijken is de hoofdzaak van de opleiding.

Maar bij kunst en architectuur gaat het niet alleen om informatie over bedoelingen: het gaat ook over de manier waarop deze bedoelingen werden overgedragen, en over de kwaliteit daarvan. Een kunstwerk wil het publiek ook in het hart raken, door middel van grote schoonheid of soms ook onbegrijpelijke afstotelijkheid. Voor een goed begrip van de kunstwerken is het essentieel om te weten in en voor welke samenleving ze werden gemaakt en hoe ze in de loop der tijd werden gewaardeerd. Daarom is de tweede benadering die in Groningen veel aandacht krijgt: de bestudering van de maatschappelijke context. Kunst en architectuur kunnen niet zonder een publiek: een publiek dat zich verwondert en geniet, dat aan het denken wordt gezet, maar dat soms ook van de kunst schrikt en boos wordt, en dat van generatie op generatie anders kan reageren.

Bij Kunst- en Architectuurgeschiedenis is geschiedenis iets wat door alle studieonderdelen heenloopt, ook al gaan die over de actualiteit. Begrijpen wat mensen vroeger via de kunst en hun gebouwen en steden wilden uitdrukken is fascinerend. Kennis daarvan kan ook leiden tot een beter begrip van de hedendaagse cultuur. Het is aan de mensen van nu om het verleden daar een vitale positie in te geven.

Het Kunsthistorsich Instituut bevindt zich in de binnenstad van Groningen, om de hoek bij de Universiteitsbibliotheek en het Academiegebouw, aan de Oude Boteringestraat nr. 34. Het instituut heeft naast een eigen secretariaat een kleine mediatheek. Tevens hebben alle docenten en de studieadviseur een kamer in dit gebouw, dat we delen met de opleiding Kunsten, Cultuur & Media (KCM).

Oude Boteringestraat, het 5e gebouw (met het puntdak) is het KunstHistorisch Instituut