Programma Lustrum V

Lieve Meanderleden,
Afgelopen week zijn er een aantal dingen veranderd in en toegevoegd aan het programma van de lustrumweek! Hieronder worden alle veranderingen genoemd. Je kan je aanmelden voor de dag(en) die je wil bijwonen door een mailtje te sturen naar  Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. !

Maandag 18 december: Opening (NED)
We beginnen de lustrumweek met een aantal lezingen van Linda Nijenhof, Henk van Veen en Vincent van Rossem. Respectievelijk zullen zij vertellen over de Documenta te Kassel,  reizende kunst in de Renaissance en Cornelis van Eesteren: de migratie van een hollandse polderjongen naar de internationale wereld van architectuur en stedenbouw. Daarna is er een borrel!

Locatie: Mennozaal (Oude Boteringestraat 33, 9712 GD Groningen)
Aanvang: 14:00

Dinsdag 19 december: In Conversation With (ENG)
Helaas heeft Salim Bayri de studio visit afgezegd i.v.m. reizen. Gelukkig hebben we een vervangende activiteit! We gaan in gesprek met Syrische fotograaf Mahmod Alkharat, over het project Humans from Nowhere. Het aantal beschikbare plaatsen blijft op 24 staan, dus geef je op tijd op als je mee wil!

Locatie & tijd worden z.s.m. bekend gemaakt.  

Woensdag 20 december: Dwingelderveld (NED)
Op reis naar het Dwingelderveld! We gaan een fietstocht maken door het mooie, Drentse gebied. Onderweg zullen we stilstaan bij een aantal interessante en/of leuke plekken van het Dwingelderveld. Kosten voor de fietsen zullen €5 p.p. zijn. We zullen daar ongeveer van 10:00u tot 15:30u zijn.
Deadline opgave: 13 december (i.v.m. fietsen huren)
Locatie: Dwingelderveld, Drenthe

Donderdag 21 december: Paneldiscussie (ENG)
De kroon van Lustrum V: de paneldiscussie! Op deze dag zullen er drie  interessante lezingen gegeven worden:
- Tasoula Hadjitofi: The Icon Hunter: A Refugee's Quest to Reclaim Her Nation's Stolen Heritage.
- Bernard Hulsman: Double Dutch: Architecture in the Netherlands Since 1985.
- Joost Keizer: Place: Virtual and Real.
Leontine Coelewij en Pieter Boele van Hensbroek schuiven aan na de lezingen om het panel te versterken. De paneldiscussie wordt gemodereerd door Andreas Blühm en Ann-Sophie Lehmann. Tijdens de paneldiscussie komen verschillende kanten van het thema migratie in kunst aan bod. Afsluitend vindt er een cluster borrel plaats in de Job Lounge!

Locatie: Auditorium, Groninger Museum
Aanvang: 13:00


Volg ons op Facebook voor meer informatie, of mail ons:  Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. !
------English-------------
Lustrum V: Migration in Art
Dear Meander members,  

Last week a few things were changed in the programme of the lustrum week! Below you can find all those changes. You can apply for the day(s) you wish to attend by sending an e-mail to  Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. !

Monday, December 18th : Opening (NED)
We start of with a couple of lectures by Linda Nijenhof, Henk van Veen and Vincent van Rossem. They will respectively talk about the Documenta at Kassel, traveling art in the Renaissance and Cornelis van Eesteren and his role in the international world of architecture and urbanism.

Location: Mennozaal (Oude Boteringestraat 33, 9712 GD Groningen)
Start: 14:00

Tuesday, December 19th : In Conversation With (ENG)
Unfortunately, Salim Bayri has canceled the studio visit. Luckily, we have an alternative activity! We will have a conversation with Syrian photographer Mahmod Alkharat, about his work for the project Humans from Nowhere. The amount of available seats remains 24, so apply in time if you want to go!

Time & place will be made available a.s.a.p.

Wednesday, December 20th : Dwingelderveld (NED)
Traveling to the Dwingelderveld! We are going on a bikeride through the beautiful landscape of Drenthe. During the ride we will stop at a few interesting and/or fun places of the Dwingelderveld. Costs for the bikes will be €5 per person. We will be there roughly from 10:00hr til 15:30hr.

Deadline application: 13th of December (related to renting the bikes)
Location: Dwingelderveld, Drenthe

Thursday, December 21st : Panel Discussion (ENG)
The crown of Lustrum V: the panel discussion. On this day there will be three interesting lectures:
- Tasoula Hadjitofi: The Icon Hunter: A Refugee's Quest to Reclaim Her Nation's Stolen Heritage.
- Bernard Hulsman: Double Dutch: Architecture in the Netherlands Since 1985.
- Joost Keizer: Place: Virtual and Real.
Leontine Coelewij and Pieter Boele van Hensbroek will join the panel after the lectures. The panel discussion will be moderated by Andreas Blühm and Ann-Sophie Lehmann. During the panel discussion, multiple side of the theme migration in art will be discussed. Afterwards there will be a cluster drink in the Job Lounge!

Location: Auditorium, Groninger Museum
Start: 13:00

Follow us on Facebook for more information, or mail us:  Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. !