Opening Lustrum V

We beginnen de lustrumweek met een aantal lezingen van Linda Nijenhof, Henk van Veen en Vincent van Rossem. Respectievelijk zullen zij vertellen over de Documenta te Kassel,  reizende kunst in de Renaissance en Cornelis van Eesteren: de migratie van een hollandse polderjongen naar de internationale wereld van architectuur en stedenbouw. Daarna is er een borrel!

Locatie: Mennozaal (Oude Boteringestraat 33, 9712 GD Groningen)
Aanvang: 14:00

We start of with a couple of lectures by Linda Nijenhof, Henk van Veen and Vincent van Rossem. They will respectively talk about the Documenta at Kassel, traveling art in the Renaissance and Cornelis van Eesteren and his role in the international world of architecture and urbanism.

Location: Mennozaal (Oude Boteringestraat 33, 9712 GD Groningen)
Start: 14:00